Van schapen naar herders: hoe participatie een stem kan bieden aan kinderen en ouders

16 september 2022

In heel Vlaanderen zijn er momenteel 223 Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind is een “plaats” waar kinderen en ouders terecht kunnen voor kind- en gezinshulp. Ze bieden steun aan kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Vanuit internationale literatuur werd het belang van participatie binnen kind- en gezinshulp sterk in de verf gezet, binnen België werd hier ook aandacht aan geschonken door de Vlaamse Overheid bij het opstellen van een nieuw decreet voor de organisatie van opvoedingsondersteuning. Uit dit decreet is Huis van het Kind ontstaan, maar onderzoek naar de praktische implementatie van het includeren van participatie is tot nu toe nog niet gebeurd. Daarom probeert het onderzoek meer duidelijkheid te brengen omtrent de manier waarop Huis van het Kind de stem van het Kind interpreteert binnen de organisatie. Binnen het onderzoek wordt ook de mening van de werknemer bevraagd, om zo te zien of de eisen die worden gesteld door het decreet ook effectief haalbaar zijn in de praktijk. Voor dit kwalitatief onderzoek werden 7 werknemers van Huis van het Kind bevraagd, verspreid over 7 Vlaamse steden. Hiervoor werden individuele interviews (n=7) in een semigestructureerde vorm afgenomen. De resultaten geven weer dat er nog grote verbetering mogelijk is binnen Huis van het Kind op vlak van participatie. De voornaamste werkpunten zijn al terug te vinden bij het gebruiken van participatieve methodieken an sich. Een echte invloed op de werking zelf ondervinden stakeholders bij de meerderheid van de bevraagde Huizen tot op heden nog niet. Dit onderzoek toont aan dat participatief werken nog een groot werkpunt is binnen de organisatie. Aanvullend onderzoek op grotere schaal kan bijdragen aan meer kadering en mogelijks ook weergeven welke succesfactoren een participatieve aanpak met zich meebrengen.

Author

Marie Bogaerts

Promotor

prof. dr. Geert Vandermeersche

Organisation

Bataljong

Institution

Vrije Universiteit Brussel