Vanuit het beroepsonderwijs naar het Hoger Onderwijs. ‘zalmen aan het woord’

26 mei 2014

Net als zalmen zwemmen studenten uit het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) die het 1ste jaar Hoger Onderwijs (HO) volgen, tegen de stroom in. Ze maken een belangrijke overgang mee die ze zelf vaak als problematisch ervaren. Op vraag van het Minderhedenforum schetst Véronique Segers (opleiding Agogische Wetenschappen) hun ervaringen.

Author

Véronique Segers

Promotor

Prof. dr. Nadine Engels

Organisation

Forum van Etnisch-Culturele minderheden

Institution

Vrije Universiteit Brussel