Verkennend onderzoek naar het belang en de invloed van ervaringen en percepties van ouders van speelpleinvrijwilligers in Vlaanderen

mei 2014
Veerle Mol (VUB)

Hoe ervaren en percipiƫren ouders van het vrijwilligerswerk van hun kinderen bij een speelpleinwerking? Op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw onderzocht Veerle Mol (opleiding Agogische Wetenschappen) de impact van de motieven van deze ouders. Voor hen zijn vooral het plezier en de bruikbaarheid voor later een belangrijke factor om het vrijwilligerswerk van hun kind aan te moedigen.