Verwachtingen en rollen van verantwoordelijken op vakantiespeelpleinwerkingen

07 juli 2020

Enkele jaren geleden stelde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) een nieuw functieprofiel op voor speelpleinverantwoordelijken. Agogiekstudente Danique Pelegrin onderzocht of dat functieprofiel nog steeds accuraat is via interviews met 21 hoofdanimatoren, een online-enquĂȘte ingevuld door negen jeugddiensten, een focusgroep en vier online-interviews bij speelplein- verantwoordelijken en een interview met een VDS-expert. Uit de resultaten blijkt dat er geen nood is aan een nieuwe rolinvulling van de speelpleinverantwoordelijken. Wel blijkt de communicatie van VDS niet voldoende door te sijpelen naar de speelpleinverantwoordelijken, zou VDS een meer ondersteunende rol moet aannemen en heeft het jeugdwerk nood aan een opwaardering.

Author

Danique Pelegrin

Promotor

prof. dr. Guy Redig

Organisation

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

Institution

Vrije Universiteit Brussel