Wat is de naambekendheid van het milieuvriendelijke PEFC-label bij lokale overheden?

mei 2013
Tom brijs, Wim Somers, Khouseyn Islamov, Wouter Martens

Masterproef binnen de opleiding TEW-Handelsingenieurs van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. Johan Braet