Welke factoren beïnvloeden kwetsbare Brusselse jongeren bij het maken van hun studiekeuze?

23 maart 2023

Onderzoek naar studiekeuze bij kwetsbare jongeren te Brussel blijkt eerder schaars te zijn. Doordat het onderwijslandschap en onze maatschappij steeds evolueert, is het van belang om ook de onderzoeken hieromtrent mee te laten evolueren. Doorgaans wordt in literatuur meer onderzoek gedaan naar de overgang van secundair naar hoger onderwijs dan naar de overgang van lager naar secundair onderwijs. Aan de hand van kwalitatief onderzoek werden factoren en actoren in kaart gebracht die een rol spelen bij educatieve keuzeprocessen bij de Brusselse jeugd. Uit deze resultaten bleken dat ouders en kinderen vaak samen tot een beslissing komen omtrent schoolkeuze. Op vlak van factoren zien we dat kinderen (meer dan ouders) waarde hechten aan de sfeer van een school en het profiel van de leerkrachten, overigens vinden ze het belangrijk dat er naast het educatieve aanbod ook ruimte is voor een recreatief aanbod. Deze factoren komen bij onderzoek naar literatuur minder aan bod. Verder blijkt bereikbaarheid van de school een factor die zowel in de literatuur als in huidig onderzoek een prominente rol speelt. Op vlak van actoren zien we dat kinderen naast hun ouders, advies zullen vragen aan familieleden en vrienden. De rol van leerkrachten lijkt eerder beperkt. 

Author

Erlisa Aliaj

Promotor

Koen Lombaerts

Organisation

Huis voor Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel