Hoe Wetenschapswinkelonderzoeken gebruikt worden

september 2020

Vier onderzoeken die tijdens het vorige academiejaar gemaakt werden, krijgen deze maand extra aandacht tijdens een congres en via artikels i.s.m. de betrokken studenten.

Hoe Wetenschapswinkelonderzoeken gebruikt worden

Zo spraken Celien Goyvaerts en Emma Crepeele over hun onderzoeken naar de verwachtingen van pleinverantwoordelijken en de basisbegeleidershouding van animatoren voor toegankelijke speelpleinen tijdens het online-Speelpleincongres 2020 van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, op 29 september.

Ook de Ambrassade gaat aan de slag met het onderzoek dat Leni Bekaert samen met hen maakte over informatienoden van jonge nieuwkomers. Zo publiceerden ze er een artikel over en nodigen ze Leni uit om haar onderzoeksresultaten voor te stellen op de Commissie Jeugdinformatie.

De Nederlandstalige Vrouwenraad geeft het onderzoek van Gaëlle Mortier naar onlinekwetsbaarheid van bekende vrouwen tenslotte meer aandacht via artikels op hun website en De Wereld Morgen.