Een exploratief onderzoek naar de publieke en private relevantie van moderatie van comments online en cyberhate op vier Vlaamse nieuwssites

augustus 2010
Matthieu Adan (VUB)

Enough about you, let’s hear from me

Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, waarin ook het spanningsveld tussen de grondwettelijke rechten op gelijke kansen en op vrijheid van meningsuiting aan bod komt, een inhoudsanalyse van comments, en expertinterviews, onderzocht Mathieu Adan (opleiding Communicatiewetenschappen) de problematiek rond online-comments en Cyberhate. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding vroeg hem om dit onderzoek naar de publieke en private relevantie van moderatie van online-comments en cyberhate.