Student aan VUB of UAntwerpen?

Beantwoord een onderzoeksvraag van een non-profitorganisatie via je project of eindwerk

Waarom?

De Wetenschapswinkeldatabank reikt je onderzoeksthema's aan waarmee je onmiddellijk in de praktijk belandt. Onder begeleiding van je promotor en gesteund door de organisatie die de vraag heeft ingediend en de Wetenschapswinkel onderzoek je een maatschappelijk relevant thema dat leeft binnen het werkveld.

De voordelen op een rij:

 • Je vindt een ruim aanbod vragen van diverse organisaties in onze databank
 • Jouw onderzoek is zinvol én nuttig: het zal effectief gelezen en gebruikt worden
 • Je bouwt een netwerk op door samen te werken met een organisatie
 • Je doet praktijkervaring op en leert het werkveld kennen
 • De Wetenschapswinkel brengt alle partijen samen en ondersteunt je tijdens het onderzoek
 • Soms kunnen de kosten van het onderzoek door de organisatie vergoed worden

Hoe?

Student aan VUB of UAntwerpen?
 • Als je een onderzoeksvraag uit de databank hebt gekozen, stel je dan meteen kandidaat om deze te onderzoeken via de databank
 • Je krijgt via de Wetenschapswinkel de contactgegevens van de organisatie, zodat je jezelf kan voorstellen en een samenwerking kan bespreken
 • Eenmaal jullie beslissen samen te werken, zoek je, eventueel samen met de Wetenschapswinkel van jouw instelling, een promotor
 • Vervolgens organiseert de Wetenschapswinkel een startvergadering met jou, de promotor en de organisatie, waarop we de verwachtingen afstemmen en de vraag vertalen naar jouw onderzoeksopzet
 • Daarna ga je aan de slag, onder de academische begeleiding van je promotor en met extra ondersteuning van de organisatie en de Wetenschapswinkel
Student aan VUB of UAntwerpen?

"Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling heeft me geholpen tijdens mijn sollicitatie bij Leefmilieu Brussel, waar ik nu werk. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema en de Brusselse context."

Evelien De Coninck, VUB-alumna Agogische Wetenschappen

Projecten in beeld

Hoe kan zo'n Wetenschapswinkel-samenwerking er zoal uit zien? VUB-prof. Ignace Glorieux, VUB-alumna Sofie Verkest en Pieter van der Gheynst van de Brusselse Museumraad delen hun ervaringen.